top of page
Lars Kälström
VD / Försäljning
070-515 70 13
lars@kaltekbygg.se
Anders Olsson
Projektledare
070-515 70 73
anders@kaltekbygg.se
Katarina Kälström
Ekonomi
070-894 59 80
info@kaltekbygg.se
bottom of page